Niebezpieczeństwa

Amoniak znalazł szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Gdyby nie ten gaz, nie można byłoby przechowywać żywności i innych towarów. To właśnie amoniak sprawia, że urządzenia chłodnicze działają.

Trzeba jednak regularnie kontrolować stan lodówek, chłodziarek, lad chłodniczych, ponieważ skutki kontaktu organizmu z amoniakiem są bardzo tragiczne. W zależności od stężenia może dojść nawet do śmierci przez uduszenie.

Amoniak jest bardzo niebezpiecznym dla zdrowia związkiem chemicznym.

Amoniak mocno podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe. Skóra po kontakcie z tym nieorganicznym związkiem ulega silnemu podrażnieniu. W miejscu kontaktu może dojść do martwicy tkanek. Istnieje ryzyko utraty wzroku.

Spożycie amoniaku także przynosi fatalne skutki w postaci przedziurawienia ścian przełyku i żołądka, krwistych wymiotów, wstrząsów, zapaści, duszności, nudności.

Co zrobić, jeśli już dojdzie do kontaktu z tym pierwiastkiem? Należy wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zmyć amoniak ze skóry dużą ilością wody, a następnie posmarować miejsce kontaktu glikolem polietylenowym 400.

Jeśli amoniak dostał się do oczu, należy je przemywać przez 10 minut (powieka powinna być odchylona cały czas, a strumień wody duży). W przypadku spożycia nie należy prowokować wymiotów, gdyż istnieje ryzyko perforacji. Bez względu na rodzaj wypadku i sposób kontaktu z amoniakiem, zawsze należy skontaktować się z lekarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.