Amoniak w urządzeniach chłodniczych trzeba kontrolować.

Urządzenia chłodnicze, te działające na skalę przemysłową, chłodzą dzięki temu, że w procesie ich chłodzenia używany jest amoniak. Jest to związek chemiczny o odpowiednich parametrach, ale za to z doskonałymi właściwościami termodynamicznymi. Dzięki tym właściwościom oraz reakcjom chemicznym zachodzącym w pewnych, technologicznych uwarunkowaniach, możemy uzyskać niską temperaturę.

Niezależnie od tego, jak działa chłodnia, lub magazyn wyposażony w chłodnice używany w nich amoniak, a raczej jego poziom powinien być poddawany stałemu procesowi kontroli. Niestety, związek chemiczny jakim jest amoniak potrafi być nadzwyczaj pożyteczny, ale w pewnych okolicznościach i przy zbyt dużym stężeniu potrafi nawet zabić. Dlatego, jego poziom musi być kontrolowany.

Jeżeli stężenie amoniaku w urządzeniu chłodniczym jest na normalnym poziomie to możemy być pewni, że żadnych konsekwencji zdrowotnych z tego tytułu nie będzie. Gorzej, jeżeli nastąpi awaria urządzenia i amoniak zacznie wydostawać się na zewnątrz. Wtedy jedynym słusznym posunięciem powinna być bardzo szybka ewakuacja. Dzięki temu unikniemy nie tylko przykrych dla zdrowia konsekwencji ale również zagrożenia życia.

Przez wiele lat eksploatacji tego związku chemicznego w urządzeniach chłodniczych wymyślono szereg urządzeń pozwalających kontrolować poziom amoniaku. Teraz, każda nawet najmniejsza usterka od razu powoduje włączenie się alarmu. Stężenie dopuszczalne w atmosferze nigdy nawet nie zbliża się do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia.

Urządzenia chłodnicze wysokiej klasy posiadają komputery, które mierzą nie tylko stężenie amoniaku ale również inne parametry określające prawidłowość działania chłodni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.