Charakterystyka

Amoniak to związek nieorganiczny, który powstaje w wyniku reakcji wodoru i azotu w trzecim stopniu utlenienia.Ma on bardzo szeroki zakres zastosowania. Z powodzeniem może być wykorzystywany w branży przemysłowej,chłodniczej, chemicznej, spożywczej i jeszcze w wielu, wielu innych.

Z czego to wynika? Powodów jest kilka a nawet kilkanaście. Jednak wszystkie je można włożyć do jednego worka - do walorów chemicznych. O jakich walorach jest mowa?

Po pierwsze - ciężar. Amoniak jest substancją znacznie lżejszą od powietrza. A to sprawia, że w kontakcie z powietrzem cząsteczki tego gazu gromadzą się w górnych warstwach pomieszczeń tuż pod samym sufitem. Amoniak jest jednak substancją trującą i łatwopalną, dlatego też podczas bezpośredniego kontaktu z nim należy zachować szczególną ostrożność. Co ciekawe, już nawet 16 -18 procentowe stężenie amoniaku w kontakcie z płomieniem może doprowadzić do eksplozji.

Po drugie, ten nieorganiczny związek nie tylko doskonale rozpuszcza się w wodzie, ale i w łatwy sposób ulega procesowi sublimacji( skraplania). A wszystko to dzięki wiązaniom wodorowym, jakie się między nimi wywarzają w procesie redukcji. Po trzecie, jako jeden z nielicznych gazów posiada ujemną temperaturę wrzenia, która tak dla ciekawostki wynosi - 33, 35 st.

Po czwarte, amoniak jest dobrym izolatorem i rozpuszczalnikiem substancji polarnych. Jednak jego największym atutem są właściwości termodynamiczne. Właściwości, dzięki którym amoniak ma tak bogate zastosowanie w chłodnictwie - schładzanie mechanizmów w zamrażarkach, regałach i ladach chłodniczych, a nawet w sztucznych lodowiskach.

Jak więc widać amoniak z punktu widzenia chemicznego jest niezwykle ciekawym związkiem chemicznym. Związkiem, który z powodzeniem może zostać wykorzystany w różnych branżach, dziedzinach wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.