Uważaj - Stężenie amoniaku powyżej 5 ppm może zabić

Czy urządzenia chłodnicze, tkaniny syntetyczne, nawozy sztuczne i materiały wybuchowe mają jakiś wspólny mianownik? Jak się okazuje jest jedna rzecz, która je łączy, a mianowicie amoniak. Tak, ten dwuskładnikowy związek nieorganiczny jest substancją składową wszystkich wymienionych urządzeń, przedmiotów, etc.

Ponadto, jak udowodniono naukowo zbyt duże stężenie amoniaku w powietrzu może nie tylko spowodować urazy, trwałe uszczerbki na zdrowiu, ale również i doprowadzić do śmierci. Człowiek, dzięki narządowi powonienia wykrywa pary amoniaku o stężeniu zaledwie 5 ppm. I właśnie to jest dolna granica stężenia amoniaku w powietrzu, która nie wpływa destruktywnie na stan ludzkiego ciała. Stężenie amoniaku powyżej tej granicy ma katastrofalne skutki i może doprowadzić nawet do śmierci.

A jakie są podstawowe objawy zatrucia amoniakiem: bóle żołądka, wymioty, wstrząs, a nawet zapaść. Ponadto, zatrucie amoniakiem powoduje zablokowanie dróg oddechowy, co w ostateczności powoduje śmierć przez uduszenie. Do tego należy pamiętać, że amoniak w połączeniu z płomieniem tworzy mieszaninę wybuchową.

Jak więc widać amoniak ma naprawdę destruktywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Dlatego też przy kontakcie z nim należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się specjalną odzież ochronną, okulary, rękawice, maskę na twarz. tak więc uważaj, albowiem amoniak przy bardzo silnym stężeniu może zabić człowieka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.