Chłodnictwo, czynniki chłodnicze i zastosowanie amoniaku

Przemysł chłodniczy stale się rozwija. Zapewnie możliwość posiadania urządzeń gwarantujących niska temperaturę dzięki czemu można w odpowiednich warunkach przechowywać chociażby produkty spożywcze. Nietrudno zauważyć, że w warunkach wysokich temperatur było by to raczej trudne, w związku z czym trzeba dbać o dostawy czynników chłodniczych.

Wśród nich najpopularniejszy jest amoniak, którego już niewielkie ilości nieraz wybierane są do maszyn, które dbają o dobry stan temperaturowy rozmaitych pomieszczeń. Jednak jak powszechnie wiadomo, istnieją również i inne czynniki wśród których znajdują się chociażby freony, z którymi obecnie się walczy ze względu na ich szkodliwość. Użytkuje się również powietrze oraz związek określany mianem wody lodowej.

W przypadku większości czynników chłodniczych trzeba zwracać uwagę na regulacje prawne, które stoją na straży środowiska naturalnego, które może źle znosić niektóre substancje wykorzystywane w przemyśle chłodniczym. Dlatego wciąż odnotować można względnie stałe listy owych czynników.

Wciąż trwają poszukiwania czynnika innego niż amoniak, który z jednej strony będzie miał odpowiednie właściwości termiczne, z drugiej nie będzie powodował korozji. Istotnym jest również, żeby nie był toksyczny jak amoniak. Dlatego wciąż takowej substancji nie odnaleziono.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.