Czym właściwie charakteryzuje się amoniak?

Amoniak to gaz nieorganiczny, który znajduje szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle. Możemy go znaleźć nie tylko w nawozach rolniczych, ale także w urządzeniach chłodniczych.

Warto poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z właściwościami tej bardzo ciekawej substancji chemicznej. Trzeba przyznać, że zazwyczaj amoniak możemy spotkać w laboratoriach chemicznych - zwykle do czynienia mamy z wodą amoniakalną. Jest to bezbarwna substancja o ostrym nieprzyjemnym zapachu. Jeśli jednak amoniak występuje w formie gazowej może on pod wpływem powietrza wykazywać właściwości wybuchowe.

Amoniak w dużych stężeniach jest szkodliwy dla żywych organizmów. Może prowadzić do uszkodzeń śluzówki, ślepoty, kłopotów z oddychaniem a nawet do uduszenia.

Każdego roku na świecie wytwarza się ogromne ilości amoniaku, mimo iż jest to substancja wysoce toksyczna. Przyczynia się do tego fakt, że z amoniaku powstają np. azotany przydatne do produkcji nawozów sztucznych. Jakby tego było mało, amoniak bywa wykorzystywany także w przemyśle hutniczym oraz w szeroko rozumianym chłodnictwie. Używa się go także do produkcji materiałów wybuchowych oraz substancji takich jak: hydrazyny oraz moczniki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.